پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نتیجه مصاحبه جاماندگان رشته شغل نگهبانی - افزایش ظرفیت جذب جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۹۰۸۹۶  |  تعداد نظرات : ۱۲۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 
۱۹:۵۸:۱۶  | 
تعداد بازدید : ۷۱۴۰  |  تعداد نظرات : ۱
اطلاعیه در خصوص جلسه توجیهی شروع به کار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۷۱۷۹۴  |  تعداد نظرات : ۲۴۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
۱۹:۴۳:۳۲  | 
تعداد بازدید : ۳۶۰۱۴  |  تعداد نظرات : ۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 
۱۶:۴۵:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۲۰۰۹۳۸  |  تعداد نظرات : ۶۲
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۶۱۹۲۷  |  تعداد نظرات : ۴۲
فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل نگهبان- نگهبان سرایدار آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۳۹۰۴۵  |  تعداد نظرات : ۲۲
اعلام فهرست جدید بررسی مدارک رشته شغل خدمتگزار فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۳۹۱۳۰  |  تعداد نظرات : ۴۸
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو

5.3.4.0
V5.3.4.0