پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ 
ر این آزمون داوطلبان جهت بکارگیری در رشته شغل های نگهبانی، نگهبانی سرایدار و خدمتگذار باهم رقابت کردند.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 


تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
۱۱:۲۵:۲۳  | 
تعداد بازدید : ۳۰۸۳۲  |  تعداد نظرات : ۱۰۸
زمان و مکان آزمون علمی و مصاحبه تخصصی فراخوان جذب نیرو در اورژانس 115 فارس 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ 
۱۴:۵۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۲۵۷۵  |  تعداد نظرات : ۰
اعلام زمان مصاحبه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشكی تبریز 
در 7 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
۱۵:۳۸:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۱۱۴۰۳۵  |  تعداد نظرات : ۱۹۷
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۲:۳۵:۵  | 
تعداد بازدید : ۱۹۷۷۷  |  تعداد نظرات : ۲۵
اعلام نتایج بررسی مدارک جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی اردبیل 
در 8 ردیف شغلی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ 
۱:۵۳:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۶۸۳۶۵  |  تعداد نظرات : ۱۲۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
۹:۹:۳۵  | 
تعداد بازدید : ۲۴۰۰  |  تعداد نظرات : ۰
اعلام نتایج اولیه فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشكی جهرم 
زمان ثبت نام تمدید شد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
۱۱:۱۹:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۳۷۸۱۹  |  تعداد نظرات : ۳۴
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ 
۱۱:۵۳:۵۰  | 
تعداد بازدید : ۲۳۶۳۳  |  تعداد نظرات : ۱۵
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


داشتن پروانه صلاحیت حرفه ای و رعایت معیار ها و شاخص های آن در تمامی نیرو های شاغل در حوزه مراقبت های پرستاری امری ضروری است.

   
 

 


5.3.4.0
V5.3.4.0